Armoede en schulden

Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen. Dit gebeurt in alle lagen van de bevolking, ook mensen met een goede baan of een eigen bedrijf kunnen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Deze ontwikkeling is zorgelijk. Problematische schulden leiden tot een sociaal isolement en kunnen leiden tot (verborgen) armoede. Mensen moeten hun schulden netjes afbetalen, maar moeten ook beschermd worden tegen kredietverstrekkers, deurwaarders en incassobureaus die zich niet netjes gedragen. Jongeren moeten al vroeg voorlichting krijgen over omgaan met geld, zo kunnen schulden op latere leeftijd voorkomen worden.

Nederland is een rijk land, maar toch balanceren miljoenen mensen op het randje van armoede. Door een onzeker inkomen, snel stijgende huur en duurdere boodschappen liggen betalingsproblemen en schulden op de loer. Het gevolg is dat steeds vaker mensen een beroep moeten doen op de voedselbank. Deze zijn een signaal van armoede, en geen oplossing. Mensen met grote financiële problemen ervaren stress en zijn vaak minder gelukkig. Hun relatie en gezin lijden eronder. Armoede en schulden kunnen zelfs leiden tot psychische problemen, gezondheidsklachten of verslaving.

Mensen die leven in armoede en schulden verdienen vertrouwen en uitzicht op een betere toekomst. Te vaak komen ze in de greep van een systeem dat het belang van de schuldeiser vooropstelt. Ook de overheid doet dat. Wantrouwen is nog vaak het uitgangspunt, boetes en verplichtingen het instrument. Bedrijven maken winst met de verkoop van schulden. Zo loopt de rekening op en komen mensen met schulden steeds meer klem te zitten.

Het is tijd voor een alternatief dat uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Niemand is helemaal self made. We geloven dat het bieden van perspectief en ruimte mensen in armoede de grootste kans biedt om samen met anderen tot de beste oplossing te komen. Dan is echte vooruitgang mogelijk, ook als je in de schulden zit. Dan verdien je een arm om de schouder en geen trap na.

Armoedebeleid

  • De gemeente houdt in haar beleid rekening met de financiële armslag van de inwoners; zij mogen door gemeentelijke regels niet in armoede vervallen of in hun bestaanszekerheid worden aangetast. De gemeente zet extra in op preventie om armoede te voorkomen. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt en niet het strikt toepassen van alle regels.
  • De PvdA wil voorkomen dat in gezinnen de armoede over gaat van ouder op kind. In Zoetermeer doen alle kinderen ongeacht het inkomen van de ouders mee aan sport, schoolreis, etc. De gemeente bewaakt dit en werkt daarbij nauw samen met de scholen en clubs in Zoetermeer. In het armoedebeleid is ook aandacht voor Zoetermeerders die wel een baan of meerdere baantjes hebben, maar moeite hebben om rond te komen.
  • Het minimabeleid is ruimhartig. Bij het vaststellen van de inkomensgrens wil de PvdA dat 120% van het bijstandsminimum het uitgangspunt is. Als mensen weer werk krijgen, mogen ze er financieel niet op achteruitgaan.
  • Gezondheidszorg moet betaalbaar zijn. De eigen bijdrage in de WMO geldt alleen voor mensen met een inkomen hoger dat ligt dan 130% van het minimumloon. Het mag nooit meer zijn dan de kostprijs van een voorziening of dienst.
  • De PvdA vindt dat 65-plussers met een Zoetermeerpas binnen Zoetermeer gratis gebruik moeten kunnen maken van het OV.

Schuldhulpverlening

  • Ook voor hogere schulden komt er een aanpak. Het Sociaal Leenfonds mag (hogere) leningen verstrekken, zodat mensen na een minnelijke schikking hun schulden makkelijker kunnen aflossen.
  • Om meer mensen beter te helpen om uit de schulden te komen, breidt de gemeente de schuldhulpverlening uit. De gemeente werkt alleen nog samen met bewindvoerders die voldoen aan het keurmerk bewindvoering. De gemeente zal als schuldeiser het goede voorbeeld geven.
  • Om gokverslaving tegen te gaan, is er in Zoetermeer geen plaats voor een tweede gokhal of casino.

De coronacrisis zet de zekerheid van baan en inkomen voor veel Nederlanders op de tocht. De rauwe werkelijkheid van onzeker werk komt als een klap bij mensen binnen. Bijna drie miljoen mensen hebben nauwelijks een vangnet of werken geen vast aantal uren. Voor veel van deze mensen valt door de coronacrisis een groot deel van het inkomen weg. Corona laat kwetsbaarheden zien, maar de oorzaken van deze kwetsbaarheden zijn veel breder dan alleen corona.

Lees hier onze plannen voor Nederland na corona.

Woordvoerder: Sicco Louw

Sicco Louw

Sicco Louw

Hier sta ik voor: 1. Bestaanszekerheid voor iedereen 2. Samen leven, samen zorgen voor elkaar en de stad, betrokkenheid 3. Zoetermeer als fijne woon- en leefstad Het grootste ideaal van de PvdA is dat iedereen kans heeft op werk. Dat levert namelijk niet alleen inkomen op, maar ook een betekenis in deze maatschappij. En natuurlijk

Meer over Sicco Louw