GroenLinks en de PvdA

Progressief oppositieakkoord PvdA en GroenLinks: Op maandag 6 december 2021 hebben Lilianne Ploumen en Jesse Klaver samen het Progressieve Oppositieakkoord gepresenteerd, voor een sociale en groene toekomst. Sindsdien en ook de komende tijd nog praten we daar graag over door met de leden van onze partijen, met maatschappelijke organisaties en met iedereen die onze ambities deelt.

Wat betekent dit initiatief voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Lilianne Ploumen en Jesse Klaver hebben afgesproken dat onze insteek voor deze verkiezingen nog niet verandert. Ze moedigen samenwerking op links aan, maar begrijpen dat niet elke gemeente hetzelfde is. De lokale afdelingen gaan uiteindelijk zelf over hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In Zoetermeer hebben de PvdA en GroenLinks nog nooit samen in de coalitie of de oppositie gezeten. Daarom is er in het verleden nooit intensief samengewerkt tussen de partijen. Maar daar is de afgelopen tijd verandering in gekomen. Er vinden achter de schermen toenaderingen en ‘bezoekjes’ aan elkaar plaats. Zowel onze afdelingsbesturen als onze gemeenteraadsfracties werken al veel samen. We hebben tegenwoordig fractiekamers in het stadhuis die naast elkaar liggen, waarbij de tussenwand regelmatig opengeschoven staat. Zo zoeken we op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid steeds een beetje meer toenadering. Van een fusie in Zoetermeer is (nog) geen sprake, van toenadering zeer zeker wel.

Verkiezingscampagne

Tijdens de laatste zes weken voor de verkiezingen voert de PvdA zeer intensief campagne over de thema’s: Wonen, Wijken, Werk & Inkomen, Duurzaam & Groen, het afvalreferendum en Solidariteit & inclusiviteit. De week over Wonen en de week over Duurzaam & Groen organiseren we tegelijkertijd met GroenLinks. Dan gaan we ook samen op pad. Op zaterdag 12 februari en zondag 27 februari zullen PvdA Zoetermeer en GroenLinks Zoetermeer samen ludieke acties houden.

Alle leden die deze samenwerking een warm hart toedragen en een bijdrage willen leveren aan de goede verstandhouding en samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks in Zoetermeer zijn van harte welkom om zich aan te melden om mee te doen aan deze ludieke acties. Meld je dan aan bij [email protected] of bij [email protected].

Woordvoerder: Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Politiek bedrijven zit me in het bloed, van 2003 tot 2012 op landelijk niveau als Kamerlid en sinds maart 2014 als volksvertegenwoordiger dichterbij huis: in mijn eigen stad, in ‘mijn’ Zoetermeer. In een leuk, gedreven, betrokken en deskundig fractieteam, met hulp van vele leden die ons inhoudelijk ondersteunen. Graag ga ik nog een raadsperiode door,

Meer over Margot Kraneveldt