Jeugdzorg

Ouders en verzorgers spelen een centrale rol in de opvoeding van kinderen en jongeren, maar dat lukt helaas niet altijd zonder een beroep te doen op de jeugdhulp. Het is van belang om vroeg in te spelen op eventuele knelpunten in het opvoeden en opgroeien. Zorg, dus ook jeugdzorg, blijft mensenwerk. Dat staat voorop. En ouders moeten er zeker van kunnen zijn dat hun kinderen de juiste hulp geboden kan worden.

Bij jeugdzorg moet deskundigheid beschikbaar zijn om tot een goede diagnose, behandeling, begeleiding en ondersteuning te komen. Het motto is: één gezin, één plan, één regisseur. Om onnodige verwijzing naar duurdere voorzieningen te voorkomen, kunnen wijkteams specialisten inschakelen. De PvdA wil dat de gemeente de samenwerking op het gebied van de jeugd met wijkteams, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, (passend) onderwijs, veilig thuis en de gespecialiseerde jeugdzorg goed en efficiënt regelt.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Iemand zo vroeg mogelijk helpen bij eventuele problemen voorkomt grotere problemen later. Voor onze kinderen geldt dan zelfs: dit voorkomt problemen als ze later volwassen zijn. Te vaak kiezen gemeenten nu nog voor zorgpartijen op basis van de laagste prijs. Dit gaat ten koste van kennis, ervaring en expertise die nodig is om de beste zorg of zinnige zorg te leveren. Daarom wil de Partij van de Arbeid meer focus op gezondheid, welzijn en preventie. Dat zorgt voor gelukkiger en gezondere levens en zorgt op de lange termijn voor minder dure zorg.

Elke cliënt kan wat de PvdA betreft altijd een beroep doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner, om optimaal invulling te geven aan de eigen regie.

Niet alleen ouders en verzorgers spelen een grote rol bij de opvoeding en daarom wil de PvdA de samenhang tussen Jeugdhulp en onderwijs beter en effectiever benutten.De PvdA wil investeren met zorgverzekeraars in preventieve maatregelen, zoals meer bewegen en gezonder eten. De keuze om wel of geen bewegingsonderwijs aan te bieden, valt buiten de vrijheid van onderwijs. Gymles hoort standaard tot het curriculum op iedere basisschool in elk schooljaar.
Preventieve programma’s in buurten en wijken gericht op kinderen en ouders krijgen steun via regionale preventiefondsen.

De pedagogische basis en het preventieve beleid blijven wat de PvdA betreft de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten. Dat geeft de gemeente ruimte om lokaal maatwerk toe te blijven passen.

Woordvoerder: Nilüfer Sağir

Nilüfer Sağir

Nilüfer Sağir

‘Alles wat op je pad komt, is een waardevolle les.’ Daar geloof ik in. Tot nu toe kwam er van alles al op mijn pad. Hierdoor ben ik een realist en een doorzetter geworden. Door middel van die twee eigenschappen tracht ik mijn ambities en idealen waar te maken in de gemeenteraad. Eén van mijn

Meer over Nilüfer Sağir