Ouderenbeleid

Nederland wordt ouder, en vaak ook ouder in goede gezondheid. Ouderen zijn daarnaast langer dan voorheen gesteld op hun zelfstandigheid, en de PvdA vindt dat die ontwikkeling ondersteuning verdient. Daarom organiseren we ouderenzorg dichtbij mensen en persoonlijker, zodat we zorg op maat kunnen leveren vanuit hun eigen gemeente. Ook geven we de wijkverpleegkundige de ruimte om een belangrijke rol te vervullen, dichtbij ouderen en hun familie. Voor senioren die om niet meer in staat zijn om thuis te wonen blijft er altijd een plek in een zorginstelling beschikbaar. We vinden dat persoonlijke zorg en kleinschaligheid daarbij de norm is.
  • In Zoetermeer zijn er voor ouderen die willen verhuizen naar een andere passende woning nog te weinig alternatieven (appartementen, patiowoningen, moderne woon-zorgcomplexen voor ouderen). Daarom wil de PvdA dat hiervoor jaarlijks 50 á 75 woningen worden gebouwd. Daarmee komen er voldoende woningen vrij om Zoetermeerders in hun eigen stad hun woningcarrière te kunnen laten vervolgen.
  • De PvdA wil dat de gemeente Zoetermeer initiatieven neemt om ouderen langer (en betaalbaar) in zogenoemde woon-zorgcomplexen zelfstandig te laten wonen om zo het gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis minder groot te laten zijn. Die complexen worden gecombineerd met andere woon- en wijkvoorzieningen.
  • De gemeente vormt zich actief een beeld van de situatie waarin inwoners van boven de 70 jaar verkeren, door de inzet van de wijkteams en ouderenadviseurs. Wanneer ouderen hulp nodig hebben en zij geen beroep kunnen doen op familie of sociale omgeving of voor wie de drempel te hoog is om hulp te vragen, biedt de gemeente hulp.
  • De PvdA zorgt dat bij zorginstellingen altijd ‘de ontmoeting’ centraal staat, bijvoorbeeld door samen koffie te drinken of te eten, maar ook om dit bij de inrichting van nieuwe wooncomplexen als uitgangspunt te nemen.
  • Veel ouderen voelen zich eenzaam. De gemeente spant zich in om deze ouderen in beeld te krijgen en hen uit het isolement te halen.

Woordvoerder: Nilüfer Sağir