Veiligheid

Een verbonden buurt is ook een veilige buurt. Iedereen moet met vertrouwen de deur uit kunnen. Het moet veilig zijn, niet alleen in je eigen huis en je eigen wijk, maar in de hele stad. Ook in het verkeer en bij het uitgaan staat veiligheid voorop. We komen op voor de slachtoffers. Bij aanhoudende woonoverlast verhuizen degenen die die overlast veroorzaken. En jongeren die overlast veroorzaken worden met strenge hand begeleid naar school of werk. Samen met ouders, politie en scholen vormen we een pedagogische coalitie om ervoor te zorgen dat jongeren niet radicaliseren.

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen: thuis, op straat, op school, op het werk en online. Daarin willen we meer investeren. Veiligheid kent vele aspecten: het gaat behalve over overlast, inbraken, overvallen en drugscriminaliteit ook over verkeersveiligheid, discriminatie, huiselijk geweld of jihadisme. En natuurlijk moet er voldoende preventie en aandacht en nazorg voor de slachtoffers zijn.

Meer (wijk-)agenten voor een veilige buurt en stad

 • De politie moet op straat werken aan een veilige en leefbare buurt en moet minder achter het bureau zitten. Daarmee vergroten we de pakkans.
 • De PvdA vindt het belangrijk dat de politie dichtbij burgers staat; zichtbaar, benaderbaar, met oog voor lokale belangen en luisterend naar de bewoners die zelf weten waar de problemen in hun wijk liggen. Veilig voelen in je wijk is voor de PvdA topprioriteit. De inzet van politie is per wijk afhankelijk. Eén wijkagent per 5000 inwoners is voor de PvdA het minimum voor een veilige buurt.
 • Cameratoezicht is belangrijk, maar we willen niet de hele stad vol zetten met camera’s als dit niet aantoonbaar bijdraagt aan een betere veiligheid op die locaties.
 • Alle straten van Zoetermeer op orde zijn: schoon, heel en veilig. De straatlantaarns moeten het doen en zebrapaden moeten duidelijk zichtbaar zijn. We pakken overlast en vandalisme stevig aan.
 • Zoetermeerders die een leuke avond willen hebben moeten veilig uit kunnen gaan. Discriminatie, vernieling, geluids- en drugsoverlast tolereren we niet. Nachtclubs die herhaaldelijk in de fout gaan sluiten we. Veilig terug naar huis hoort daar ook bij, zonder slok op achter het stuur. Daar controleren we regelmatig op.

Aanpak jihadisme

 • Jihadreizigers, ronselaars en haatzaaiers, terroristen en extremisten zijn in Zoetermeer niet welkom. De PvdA wil adequaat optreden tegen jihadisme. Om Zoetermeerders te beschermen moet de gemeente nauw samenwerken met de inlichtingendiensten en de islamitische gemeenschappen in Zoetermeer.
 • Om jihadisme aan te pakken willen wij enerzijds ervoor zorgen dat jihadisten in Nederland strafrechtelijk worden vervolgd, anderzijds willen wij radicalisering voorkomen.
 • De samenwerking heeft als doel om radicaliserende jongeren vroegtijdig te herkennen en met hen in gesprek te blijven. Ouders, docenten, jongerenwerkers en andere opvoeders willen wij ondersteunen.

 Veilig verkeer

 • Verkeersveiligheid is een van de pijlers van ons beleid met betrekking tot verkeer en vervoer. Daarbij hebben fietsers en voetgangers prioriteit.
 • Onveilige verkeersknelpunten worden versneld aangepakt. Zeker in woonwijken en daar waar veel kinderen en ouderen zijn, zoals in de buurt van scholen en zorginstellingen.
 • We stimuleren het gebruik van de fiets door goede netwerken van fietspaden in en rond de stad, en veilige, gratis bewaakte stallingen op belangrijke plaatsen in de stad.
 • Veiligheid in de RandstadRail is een terugkerend aandachtspunt.

Lees hier de landelijke standpunten van de Partij van de Arbeid over veiligheid: https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/veiligheid-en-recht/

Woordvoerder: Shamier Madhar

Shamier Madhar

Shamier Madhar

Inclusief Zoetermeer met Compassie en respect De afgelopen jaren heb ik mij intensief ingezet voor maatschappelijke vraagstukken en activiteiten binnen de gemeente Zoetermeer. Nu wil ik me directer inzetten voor de Zoetermeerse samenleving. Doordat ik jaren actief ben als vrijwilliger in onze mooie stad, heb ik verschillende signalen opgevangen dat er bij veel burgers het

Meer over Shamier Madhar