Werkgelegenheid

Goed en zeker werk staat voorop. We belonen bedrijven die goed voor hun werknemers en de planeet zorgen. Degene die dat niet doen, worden zwaarder belast. We nemen afscheid van het verdienmodel dat is gebaseerd op lage lonen en onzeker werk. We investeren volop in onderwijs, onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. We concurreren niet op prijs, maar op kwaliteit.

Fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon staat bij de PvdA voorop. Werk geeft niet alleen inkomen, maar ook waardering en respect. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed (vast) werk en een rechtvaardig inkomen, omdat het belangrijk is om jezelf te kunnen ontplooien en mee te doen in Zoetermeer. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die langdurig werkloos zijn of een arbeidshandicap hebben. Voor hen komt de PvdA altijd op. Zonder banen echter geen werk, daarom stimuleert de PvdA de werkgelegenheid in Zoetermeer.

Extra arbeidsplaatsen

  • Bedrijven en investeerders zijn in Zoetermeer van harte welkom. Zeker als het bedrijven in de ICT, zakelijke dienstverlening of toerisme en recreatie zijn. De gemeente ondersteunt bedrijven actief met snelle procedures. De ondernemer dient wel duurzaam te opereren.
  • De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot de grenzen van Zoetermeer. Naast gemeentelijke inspanningen, zullen extra inspanningen in de regio nodig zijn om perspectief te bieden op betaald werk. Zoetermeer werkt daaraan mee en zorgt ervoor dat gemeenten elkaar geen arbeidsplaatsen ‘afsnoepen’.
  • Zoetermeer wil de werkgelegenheid in het Stadshart behouden. Daarom investeert de gemeente samen met de vastgoedeigenaren en ondernemers in de kwaliteit van het centrumgebied om ervoor te zorgen dat dit een aantrekkelijk winkelgebied blijft.
  • Bij grootschalige projecten werkt de gemeente alleen mee als de investeerder de kosten van onderzoek en ontwikkeling inclusief de extra kosten van de gemeente betaalt. De gemeente schiet dat niet voor. Als het project doorgaat, ontvangt de investeerder de normale kosten die de gemeente maakt terug.
  • Zoetermeer brengt het overschot aan winkelruimte in kaart en maakt het mogelijk dat deze op andere wijze benut kan worden door bijvoorbeeld kansen te bieden aan start ups. Dit onder andere door het creëren van bedrijfsruimtes met ‘groei-huren’ met daarnaast coaching voor deze nieuwe ondernemers.
  • Levendige winkelcentra zijn voor de inwoners en wijken belangrijk. De gemeente zorgt er samen met de eigenaren en ondernemers voor dat deze levensvatbaar zijn. De PvdA zet in op een verdere verbetering van de verbinding tussen Stadshart en Dorpsstraat. Doel is om Dorpsstraat nog levendiger te maken.
  • De PvdA ziet toekomst in het nieuwe winkelen. Winkelen combineren met recreëren, cultuur beleven, uitgaan en ‘flaneren’. Nieuwe (grootschalige) initiatieven die daarop aansluiten zijn welkom, maar mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het Stadshart, Dorpsstraat en de wijkwinkelcentra.

De coronacrisis zet de zekerheid van baan en inkomen voor veel Nederlanders op de tocht. De rauwe werkelijkheid van onzeker werk komt als een klap bij mensen binnen. Bijna drie miljoen mensen hebben nauwelijks een vangnet of werken geen vast aantal uren. Voor veel van deze mensen valt door de coronacrisis een groot deel van het inkomen weg. Corona laat kwetsbaarheden zien, maar de oorzaken van deze kwetsbaarheden zijn veel breder dan alleen corona.

Lees hier onze plannen voor Nederland na corona.

Woordvoerder: Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Sinds maart 2022 ben ik commissielid in de Zoetermeerse gemeenteraad. Als woordvoerder Cultuur (inclusief Evenementen) wil ik er met onze stadsgenoten voor gaan zorgen dat de Zoetermeerse cultuur weer echt op de kaart gezet wordt. Niet alleen in woorden, maar vooral in daden. Als theatermaker heb ik de afgelopen jaren gezien dat de sector niet

Meer over Yuri Nikerk