Meer sport en bewegen
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Meer sport en bewegen

Sport is passie en nog heel veel meer. Elke week weer staan vele vrijwilligers van verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van sport in Zoetermeer mogelijk te maken.

Daarmee leveren ze een onmisbare bijdrage aan het vitaal en gezond houden van onze lokale samenleving. Wie sport en lid is van een vereniging is vaak gezonder en heeft een breder netwerk dan iemand zonder een sportclub.

11.1 Sportvoorzieningen zijn van ons allemaal

Zoetermeer beschikt over goede sportvoorzieningen. De PvdA beschouwt deze als publieke voorzieningen die absoluut beschermd moeten worden. Investeren in sport draagt bij aan een gezonde levensstijl, maakt mensen mentaal sterker en verlaagt zodoende de kosten van de zorg.

Onze keuzes:

Sportfaciliteiten in de stad, en sport- en speelveldjes in de wijk

Naast het behouden van de diverse sportfaciliteiten in Zoetermeer zorgen we ervoor dat er ook in elke buurt makkelijk toegankelijke sport-, speel- en voetbalveldjes aanwezig zijn en onderhouden worden.

Ondersteuning door combinatiefunctionarissen moet blijven

Het netwerk van sportverenigingen, sportaanbieders en onderwijsinstellingen wordt versterkt door de combinatiefunctionarissen in dienst van de gemeente. Hun ondersteuning op allerlei terreinen zoals bijvoorbeeld de bevordering van een veilig sportklimaat en het helpen van trainers en bestuurders is zeer waardevol en moet volgens de PvdA behouden blijven.

Ook sportverenigingen moeten verduurzamen

De combinatiefunctionarissen kunnen de besturen van sportverenigingen ook assisteren bij het verduurzamen van hun accommodaties.

Met basisbanen kun je taken van sportverenigingen verlichten

Soms lukt het de sportverenigingen niet om voldoende vrijwilligers te vinden voor taken zoals toezicht houden, het clubhuis bemensen en de velden onderhouden. De inzet van basisbanen (zie hoofdstuk vier, werk) kan hier een prima oplossing bieden.

Laat meer organisaties gebruik maken van sportkantines

Sportkantines zijn op doordeweekse dagen overdag veelal leeg. Laat maatschappelijke organisaties en wijkverenigingen gebruik maken van deze ruimtes. Daarmee wordt ook de binding van de sportclub met de wijk versterkt.

Aandacht voor diversiteit, lhbti’s en inclusiviteit in de sportwereld

De PvdA wil sportverenigingen ook stimuleren om contact op te nemen met de John Blankenstein Foundation, die met adviezen, workshops en subsidies de deelname van LHBTI’s aan sportactiviteiten kan bevorderen. De Foundation is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot dé autoriteit op het gebied van diversiteit en inclusiviteit in de sportwereld. Zoetermeer maakt nu te weinig gebruik van de subsidieregelingen die er zijn.

Iedere inwoner moet gebruik kunnen maken van het zwembad

Deze raadsperiode opent een nieuw zwembad in het Van Tuyllpark de deuren. Dit zwembad is er voor alle Zoetermeerders. De toegangsprijs moet daarop zijn afgestemd. De ZoetermeerPas helpt inwoners met een laag inkomen ook van het zwembad gebruik te kunnen maken.

Het Van Tuyllpark is en blijft alleen een sportpark

Het Van Tuyllpark is wat de PvdA betreft een sportpark. Behalve het nieuwe zwembad en Silverdome is een flink aantal verenigingen in dit park gevestigd. Ook in het recreatiedeel zijn er voorzieningen voor wandelaars, hardlopers en schaatsers. Voor woningen is geen plaats. Ook om de Plas van Poot – naast het Van Tuyllpark – de unieke natuurplas te laten zijn die het nu is.

Een handicap mag sportdeelname niet in de weg staan

Ook een fysieke of geestelijke handicap mag sportdeelname niet in de weg staan.

11.2 Sport is van groot belang voor jonge kinderen

Investeren in sport draagt bij aan een gezonde levensstijl, maakt kinderen mentaal sterker en verlaagt zo de kosten van de jeugdzorg. Jong geleerd is oude gedaan.

Onze keuzes:

Ieder kind een zwemdiploma

Zoetermeer is een waterrijke stad. De PvdA vindt dat ieder kind een zwemdiploma moet halen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur: sport moet betaalbaar zijn voor iedereen

Sport moet betaalbaar zijn voor iedereen. Binnen het armoedebeleid worden belemmeringen weggenomen voor kinderen, maar ook voor ouderen om te gaan sporten (zie hoofdstuk twee, solidariteit). In dit verband wil de PvdA dat Zoetermeer zich aansluit bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Schuldhulpverleners of leerkrachten kunnen dan voor kinderen uit de minst draagkrachtige gezinnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.

Een kind met een handicap moet ook kunnen sporten

Ook een fysieke of geestelijke handicap bij kinderen mag sportdeelname niet in de weg staan.

Meer muziek, cultuur en sport op school

Op iedere school komt meer ruimte voor muziek, cultuur en sport, door goed opgeleide vakleerkrachten. Ieder kind komt ermee in aanraking. Dit wordt publiek gefinancierd.

Deel dit