Denk mee over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2022

25 januari 2021

Denk mee over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2022

De landelijke verkiezingen moeten nog plaatsvinden, maar toch zijn we al aan het vooruitkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De afdelingsvergadering van 12 november jl. heeft een programmacommissie* ingesteld, die in nauw overleg met de leden een concept-verkiezingsprogramma gaat schrijven. Het verkiezingsprogramma zal in het najaar van 2021 door de ALV worden vastgesteld.

De commissie heeft inmiddels de eerste stappen gezet. De commissie heeft een kader voor haar werkzaamheden gemaakt, afgeleid uit de opdracht van de ledenvergadering. De commissie heeft ook al een goed overleg met de huidige raadsfractie gehad om de afgelopen periode te evalueren.

Voor de afdelingsvergadering van 25 maart a.s. bereidt de commissie een notitie en een presentatie voor. Wij willen dan graag met jullie in gesprek over de hoofdlijnen van hoe het programma eruit moet komen te zien. Maar wij roepen alle leden nu al op om ideeën aan te dragen.

Je kan je daarbij laten inspireren door het huidige programma**. Het is immers niet de bedoeling om een heel nieuw program te schrijven, maar vooral te kijken naar welke onderwerpen nog steeds actueel zijn, zijn er thema’s bijgekomen, denken we nog hetzelfde over de urgentie van bepaalde dingen, enz. En vooral ook: wat zijn volgens jou de 3 belangrijkste onderwerpen waarmee we de verkiezingsstrijd zullen aangaan? Ook ervaringen uit de praktijk en deskundigheid op de zeer diverse terreinen van gemeentelijk beleid zijn zeer welkom. De bestaande afdelingswerkgroepen worden door ons trouwens ook rechtstreeks benaderd.

Het zijn maar voorbeelden. Het beste kan je je bijdrage mailen aan de voorzitter van de programmacommissie: willem.benschop@planet.nl. Doe je dat vóór 1 maart, dan kunnen we je punten nog meenemen in de voorbereiding van de ALV van 25 maart. Er is al een bijdrage van een partijgenoot binnen! We hopen op meer.

*De programmacommissie bestaat uit: Willem Benschop (voorzitter), Anke Ouwerkerk (bestuur), Charlotte van Zeventer, Taco Kuiper en Leo Welschen.

** https://zoetermeer.pvda.nl/nieuws/verkiezingsprogramma-gemeenteraadsverkiezingen-2018/