Door Susanne Bout op 26 februari 2017

Keek op de week

Week 8: Politiek café Wonen

Op donderdag 23 februari vond het eerste politieke café van het huidige bestuur plaats. Jaren geleden zijn er in Zoetermeer ook al politieke cafés georganiseerd door de Partij van de Arbeid Zoetermeer, maar het was inmiddels een tijdje geleden dat er eentje had plaatsgevonden. Nu is deze leuke traditie weer opgepakt.

Deze bijeenkomsten worden gebruikt om in gesprek te gaan met leden en belangstellenden om van gedachten te wisselen over een (politiek) onderwerp dat speelt in Zoetermeer. Tot aan het einde van 2017 zal er ook steeds iemand aanwezig zijn van de commissie die het verkiezingsprogramma gaat schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Zo is het politieke café niet alleen leerzaam en leuk, maar ook handig om een verkiezingsprogramma op te stellen waar onze leden en belangstellenden achter staan. Dit alles doen we op een informele manier, met iedereen die aanwezig is als evenwaardige gesprekspartner, onder het genot van een hapje en een drankje.

Het thema van deze eerste bijeenkomst was “Wonen in Zoetermeer. Nu en in de toekomst”. De opkomst was precies goed om gezellig en gemakkelijk rond onze vergadertafel te zitten en zorgde voor een goede interactie tussen de aanwezigen.

Rob Janssen, voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma gaat schrijven, begon met een aantal stellingen over het onderwerp. Daarna gingen we steeds een rondje langs de aanwezigen en mochten we ‘aanpakpunten’ aangeven wat betreft de woonwensen in de toekomst voor Zoetermeer. Dat bracht de gesprekken mooi op gang. Als je niks meer wist mocht je passen, maar er volgde al gauw een lange lijst van mooie ideeën.

In de bouwagenda die het college van B&W heeft opgesteld staat het voornemen om 10.000 woningen bij te bouwen in Zoetermeer. Omdat de gemeentegrenzen zijn bereikt zal dit binnenstedelijk moeten gebeuren. Is dit wenselijk? En zo ja, met welke soort woningen dan?

Vervolgens is er gekeken naar de SWOT-analyse van het woningbestand in Zoetermeer: de sterke en zwakke punten, en de bedreigingen en kansen van het huidige woningaanbod volgens de gemeente Zoetermeer.

Na een korte pauze vertelde Naomie Matil, fractielid van PvdA Zuid-Holland, de visie op de Zoetermeerse plannen vanuit de Provinciale Staten, en de mening van bestuurders van (grote) steden in onze regio over de plannen.

Vervolgens probeerden de aanwezigen met fractievoorzitter Margot Kraneveldt en wethouder Taco Kuiper bij de eerder opgesomde ‘aanpakpunten’ te komen tot een korte selectie van de belangrijkste punten. Uiteindelijk is gekozen voor:

  • De menselijke maat: bouwen wat de inwoners van Zoetermeer nodig hebben.
  • Goed nadenken of je alle woningen duurzaam wilt bouwen.
  • Mogelijk moet je de hoogte in.
  • Vervang oude woningen voor woningen die aan de huidige verwachtingen en wensen voldoen.
  • Betrek wijken en buurten meer bij het levendig houden van de omgeving.

Dit eerste politieke café was een succes, met een levendig gesprek over wensen, toekomstplannen en mogelijke scenario’s voor wat betreft het prettig wonen in onze mooie stad.

Fijn om te merken dat we voldoende leden hebben die goed op de hoogte zijn van dit onderwerp en op deze manier constructief bijdragen aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Het volgende politieke café is op donderdag 20 april en gaat over duurzaamheid.
Tot het volgende café!

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout