Door Margot Kraneveldt op 14 februari 2017

OPEN STAD ZOETERMEER

Toegankelijkheid:
Zoetermeer zet een tandje bij

 

ZOETERMEER – De gemeenteraad van Zoetermeer heeft maandagavond unaniem ingestemd met een initiatiefvoorstel van Zo! Zoetermeer, D66 en PvdA om de stad beter toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Voor de zomer komt het college van B&W met een actieplan en stelt het een Toegankelijkheidsraad in.

“Kapotte liften, hoge drempels, steile bruggen, smalle gangpaden, kleine toiletruimten: je staat er niet bij stil als je gezond van lijf en leden bent. Maar het zijn vaak onneembare hindernissen als je dat niet bent”, aldus de indieners. “En het gevolg is dat je de deur niet meer uitkomt en steeds afhankelijker wordt van anderen. Gisterenavond hebben we besloten dat we daar steviger gaan aanpakken.” De Zoetermeerse raad vindt zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving van groot belang. Daarom krijgt toegankelijkheid vanaf nu extra aandacht.

VN-verdrag

Vorig jaar heeft Nederland het ‘VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ geratificeerd. Dat verdrag bepaalt dat mensen met een beperking volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving. Het verplicht overheden en bedrijven om te zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. De gemeente Zoetermeer zet zelf een tandje bij en gaat in overleg met ondernemers – waaronder winkeliers, projectontwikkelaars en aannemers – om hiervan serieus werk te maken.

Toegankelijkheidsraad

Om tijdig te signaleren waar problemen met toegankelijkheid bestaan of dreigen te ontstaan, stelt Zoetermeer een Toegankelijkheidsraad in. In deze raad benoemt het college ervaringsdeskundigen – mensen met een handicap –, naast mensen met bouwkundige en juridische expertise. De raad zal toegankelijkheidsproblemen agenderen en adviseren over oplossingen. Het is de bedoeling de raad vroegtijdig te betrekken bij nieuwbouw- en renovatieplannen.

Bewaren

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt