PvdA pleit voor een Duurzaamheidsplatform

Door Margot Kraneveldt op 21 juni 2018

De ambities in Zoetermeer op het gebied van duurzaamheid zijn groot. Er moeten een enorme slag gemaakt worden. Daar zijn veel maatregelen en veel euro’s voor nodig. En draagvlak onder de inwoners van Zoetermeer. De PvdA wil dat er een Duurzaamheidsplatform komt, waar allen die zich in Zoetermeer bezighouden met duurzame en groene dingen of daar belangstelling voor hebben en informatie willen hebben, elkaar kunnen vinden.

De PvdA vindt dat de opgave om Zoetermeer duurzaam te maken niet alleen iets is van de gemeente of de woningbouwcorporaties, maar van (en voor) alle Zoetermeerders. De partij vindt het belangrijk dat er draagvlak is voor duurzame oplossingen onder alle betrokkenen in de stad. Het Zoetermeerse Duurzaamheidspact, een initiatief van de PvdA en inmiddels door 8 politieke partijen en het college onderschreven, doet een hele berg aan bruikbare voorstellen.

“Eén van die voorstellen is het creëren van een (digitaal) duurzaamheidsplatform, waar allerlei organisaties, bedrijven, inwoners en natuurlijk de gemeente elkaar kunnen vinden, informeren en helpen. Eén loket waar je alles kunt vinden wat je zoekt. DuurSamen, die nu ook al het Duurzaamheidsweekend organiseert, heeft aangegeven in samenwerking met de gemeente en andere betrokken partijen te willen meedenken over het opzetten en (mede-) beheren van een dergelijk platform”, zegt PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “Een platform is redelijk snel te realiseren, al dan niet gecombineerd of in samenwerking met een fysiek punt, bijvoorbeeld in het StadhuisForum of bij Reimarkt, waar iedereen met zijn vraag of aanbod naartoe kan”.

De PvdA vraagt het college tijdens het Voorjaarsdebat op 18 en 28 juni om snel in overleg te treden met DuurSamen om een dergelijk platform te realiseren.

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt