Afvalbeleidsplan en Referendum

In Zoetermeer gooien we teveel restafval weg. We kunnen daar samen iets aan doen. Door behalve papier en glas ook plastic en gft-afval beter te scheiden. Dat is goed voor het milieu én onze portemonnee. Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart is er een referendum over het Afvalbeleidsplan van de gemeente. Inwoners mogen aangeven of ze het wel of niet eens zijn met het nieuwe beleid. De PvdA ziet het ophalen van afval als een kerntaak van de gemeente en een basisvoorziening voor onze inwoners. Via de gemeentebelastingen betalen we hier al voor. Wij zijn daarom TEGEN het nieuwe systeem waarbij je meer betaalt als je meer weggooit, ongeacht je inkomen, je persoonlijke omstandigheden of de soort woning die je hebt. Dat vinden we oneerlijk. En het afrekensysteem wordt ingewikkeld en duur. Ons advies: stem daarom tegen het nieuwe afvalbeleid.

Afvalbeleidsplan en Referendum

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart is er een referendum over het Afvalbeleidsplan van de gemeente. Inwoners mogen aangeven of ze het wel of niet eens zijn met het nieuwe beleid. De PvdA is TEGEN het nieuwe Afvalbeleidsplan.

Zoetermeerders gooien veel te veel restafval weg per inwoner  en daar moeten we samen hoognodig wat aan doen. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de inwoners en de gemeente. Maar: maken we iedereen hier bewuster van en hoe veranderen het gedrag van onze inwoners? Hoe zorgen we ervoor dat Zoetermeerders niet alleen hun papier en glas, maar ook hun plastic meer gaan scheiden en minder groen, fruit en tuinafval in de grijze container voor het restafval gooien?

De gemeenteraad heeft een nieuw Afvalbeleidsplan vastgesteld. Niet iedereen was het daarmee eens, en nu komt er een referendum over, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. U mag als inwoner aangeven of u het ermee eens bent of niet. Dat is in onze democratie een goede zaak.

Wat de PvdA betreft, is het ophalen van huishoudelijk afval een kerntaak van de gemeente en een basisvoorziening voor onze inwoners. Daar betalen we allemaal al via onze gemeentelijke belastingen voor. Een gedragsverandering bewerkstelligt de PvdA het liefst door informeren, verleiden en ontzorgen in plaats van door verbieden, straffen en inwoners meer te laten betalen.

De gemeente Zoetermeer wil diftar invoeren. Dat is een systeem waarbij je gaat betalen als je meer afval weggooit. De PvdA is tegen diftar! Het maakt nogal uit of je in een flat woont of in een eengezinswoning, of veel medisch afval hebt of bijvoorbeeld luiers weg moet gooien. Niet iedereen kan op dezelfde wijze invloed uitoefenen op de kilo’s afval die hij/zij produceert. Ook is nog veel onduidelijk over de vaste en variabele tarieven die inwoners gaan betalen. Wij zijn niet overtuigd dat er van diftar de juiste financiële prikkel en dus de juiste gedragsverandering uitgaat. Dan moet je dit hele afrekensysteem niet willen optuigen.

Daarom heeft de PvdA in de gemeenteraad TEGEN het nieuwe Afvalbeleidsplan gestemd.

De grote vraag is: blijven we bij bronscheiding, zoals het college wil (dus: zoveel mogelijk al thuis ‘bij de bron’ afval scheiden of naar de bakken bij het winkelcentrum brengen) of nascheiding (kortweg: gooi ook het plastic maar in de grijze kliko en pas bij de afvalverwerker wordt het gescheiden)? De PvdA is niet per se tegen bronscheiding, want dat zorgt zeker voor bewustwording en gedragsverandering bij onze inwoners. Maar wel hebben we grote twijfels bij het nú inzetten op nog meer bronscheiding, als zoveel gemeenten overgaan op nascheiding en waarbij – als dat met z’n allen goed doen – het gebruiksgemak en de uiteindelijke milieuwinst groter is. Meer onderzoek daarnaar is nodig.

De PvdA is ook niet per se tegen de geplande extra container voor het plastic voor de deur.
Als iemand die container niet wil of kan plaatsen, dan mag deze ook geweigerd worden. Dan kan men het plastic zelf naar het winkelcentrum brengen. Want dat we plastic wel beter moeten gaan scheiden, dat staat buiten kijf.

De PvdA snapt wel waarom het college plannen heeft om de ophaalbeurten van de grijze container voor het restafval naar 1x in de 4 weken. Als je namelijk je gft-afval én je plastic afval beter scheidt van je restafval en in de juiste containers gooit, heb je veel minder restafval en vieze geurtjes en maden in je bak. Die komen namelijk vooral uit het vocht dat meekomt met gft-afval dat eigenlijk in de groene bak thuishoort. Een oplossing is de verstrekking van een klein gft-bakje voor in de keuken, die je aan het einde van de dag leeg kan gooien in je groenbak. Een andere oplossing is dat we tijdens de warme zomermaanden wél de grijze bak iedere twee weken ophalen.

Veel mensen brengen zelf hun grofvuil naar het zelfbrengdepot. Dat is snel en flexibel en gratis. Voor wie geen auto tot zijn beschikking heeft, is het ophalen van grofvuil door de gemeente een oplossing. Wat de PvdA betreft, mag de gemeente daar wel een (redelijke) bijdrage voor gaan vragen. Voor mensen met een laag inkomen moet eens per jaar grofvuil op laten halen door de gemeente gratis blijven.

De PvdA is uiteraard ook voor maatwerk voor bepaalde groepen zoals ouderen met veel medisch afval of gezinnen met veel luiers.

Woordvoerder: Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Politiek bedrijven zit me in het bloed, eerst vanaf 2003 op landelijk niveau en  sinds maart 2014 als volksvertegenwoordiger dichterbij huis: in mijn eigen stad, in ‘mijn’ Zoetermeer. In een leuk, gedreven, betrokken en deskundig fractieteam, samen met Susanne, Sicco, Marissa en Ramie. En ondersteund door Martijn en Sacha. Politiek is voor mij passie, gedreven

Meer over Margot Kraneveldt