Bouwen naar behoefte

Bouwen aan huizen is bouwen aan een samenleving. Het is de hoogste tijd om het bouwtempo van betaalbare woningen in het sociale én het middensegment op te schroeven. Ook in Zoetermeer. Onze woningvoorraad moet groeien. Het kabinet wil nu de bouw van grote aantallen nieuwe betaalbare huurwoningen stimuleren. Volgens het kabinet kunnen corporaties de komende jaren 250.000 betaalbare woningen creëren. Daarvan moeten er een paar duizend in Zoetermeer komen te staan! Corporaties, gemeente en bouwindustrie moeten vaart maken. Zodat investeerders zich ook aangetrokken zullen voelen. Waar liggen de kansen voor de diverse woonsegmenten? Waar liggen de geschikte locaties? Welke kantoren kunnen we transformeren naar woningen? Wij pleiten voor een stevige ‘bouw-agenda’ met ambitieuze doelstellingen voor de komende 15 jaar. En vanzelfsprekend bouwen we duurzaam en hebben we aandacht voor het behoud van het vele groen in de stad.

De PvdA wil dat iedereen in Zoetermeer de kans krijgt om met plezier in onze stad te wonen. In een veilige, groene en leefbare wijk met goede voorzieningen dichtbij huis. Een betaalbare huur- of koopwoning moet binnen een aanvaardbare tijd te vinden zijn. De wachttijd voor een betaalbare woningen moet flink omlaag. De PvdA vindt het belangrijk dat er meer sociale woningen voor starters en jongeren en goede woonvoorzieningen voor ouderen worden gebouwd. We bouwen alleen op plekken in de stad na samenspraak met omwonenden en met behoud van een groene en leefbare woonomgeving.

  • Een grote kwaliteit van Zoetermeer is de groene woonomgeving en de woning met tuin. Het is van belang dat die kwaliteit behouden blijft. Het maken van ‘ommetjes’ in de wijken moet mogelijk blijven en de Zoetermeerse parken en het groen in de wijk worden niet bebouwd. Alle nieuwbouwplannen moeten daaraan voldoen. Hoogbouw wil de PvdA alleen in het centrum van de stad en op specifieke plaatsen in de stad waar dat goed inpasbaar is, zoals langs de A12.
  • In Zoetermeer is er nog maar beperkte ruimte om te bouwen zonder de kwaliteit van de woon- en leefomgeving aan te tasten. De PvdA wil de beschikbare ruimte bij voorrang inzetten voor de opvang van de woningbehoefte van de Zoetermeerse bevolking, zodat Zoetermeerders als ze dat willen in hun eigen stad kunnen blijven wonen.
  • De beschikbare ruimte binnen de gemeente hoeft van de PvdA niet al de komende vijftien jaar volledig bebouwd te worden. De gemeente moet er voor zorgen dat er ook op langere termijn ruimte is om voor de lokale opvang te kunnen bijbouwen en de woonkwaliteit van Zoetermeer te behouden.
  • De PvdA is alleen bereid extra huizen te bouwen voor bewoners uit de omgeving als de regio (en het Rijk) mee willen betalen. Het gaat dan om het omzetten van kantoorpanden in woningbouw of het uitplaatsen van bedrijven van verouderde bedrijventerreinen zoals Hoorner- of Zoeterhage, om ruimte te maken voor nieuwe betaalbare woonwijken. Daarbij hoort ook dat kosten voor wegen en openbaar vervoer door de regio worden betaald.
  • Zoetermeer maakt samen met andere gemeenten in de regio harde afspraken over aantallen te realiseren woningen (sociale huur en koop).
  • Zoetermeer kan financiële steun geven aan woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere organisaties als dat nodig is om de Zoetermeerse woningambities (financiële toegankelijkheid, duurzaamheid) te realiseren. Hierover maken we bindende afspraken met corporaties.
  • Er komt een leegstandsverordening in Zoetermeer om zo de leegstand van kantoor- en winkelpanden effectief te kunnen bestrijden.
  • De PvdA zorgt dat bij zorginstellingen altijd ‘de ontmoeting’ centraal staat, bijvoorbeeld door samen koffie te drinken of te eten, maar ook om dit bij de inrichting van nieuwe wooncomplexen als uitgangspunt te nemen.

Woordvoerder: Susanne Bout

Susanne Bout

Susanne Bout

Wonen in Zoetermeer, in een grote stad met veel groen en veel water, is fijn. Het verenigingsleven bloeit in Zoetermeer en Zoetermeerders doen vaak en veel vrijwilligerswerk. Maar niet iedereen kan meedoen tegenwoordig. Ik heb zelf van dichtbij meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in

Meer over Susanne Bout