Entree

De PvdA heeft er in 2016 mee ingestemd dat Zoetermeer met 10.000 woningen gaat groeien (de Schaalsprong), omdat onze inwoners er zeker van moeten kunnen zijn dat ze binnen een redelijke tijd een betaalbare woning kunnen vinden. Zoetermeer moet een aantrekkelijke woonstad blijven. Verantwoorde groei, is onze leus. En kwaliteit boven kwantiteit.

We zullen flink moeten bouwen. De PvdA is voor meer sociale huur dan 27%. Wij willen woningen voor jong en oud, levensloopbestendig, gevarieerd van opzet, aangepast aan de woonwensen van deze tijd. We ontkomen niet aan compact en hoog bouwen, passend in de omgeving, kwalitatief hoogwaardig.

Maak van het gebied rondom de Afrikaweg een eyecatcher voor Zoetermeer, zei de PvdA jaren geleden al. En als wij het masterplan voor De Entree bekijken, dan gaat dat gebeuren. Wij zijn dan ook grotendeels positief over de plannen van het college. Wij zien een masterplan met een heldere gebiedsstructuur en de opzet om er een mooie nieuwe stadswijk van te maken. Ambitieus? Jazeker! Haalbaar? Dat weten we nog niet. Maar laten we ervoor durven gaan.

Wij zien veel van aangenomen PvdA-moties terug in het huidge plan voor deze nieuwe Zoetermeerse woonwijk: over een goede monitoring, zorgwoningen, de combi wonen/werken, betaalbaarheid, stimulans OV/fiets, over groen en duurzaam, en goede regie op de samenspraak. Daar zijn we blij mee. Maar zeker nog niet alles is naar wens.

We zullen blijven letten op de bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. Deze moeten gewaarborgd zijn in de Entree.

De 2 geplande gelijkvloerse voetgangersoversteekplaatsen vinden wij ongelukkig. Voetgangers zullen vaak lang moeten wachten op de luwte in de groene golf en ook nog eens in de middenberm. Hier wordt een situatie gecreëerd die gevaar oplevert en die niet past bij het karakter van de stroomweg die de Afrikaweg blijft in dit plan. De PvdA wil liever een mooie (groene?) voetgangersbrug!

De PvdA vindt het niet goed dat het stationsgebied en het busstation (aan de Mandelakant) pas later worden uitgewerkt. Het argument dat het ingewikkeld is en er zoveel partijen bij betrokken zijn, vinden wij niet sterk. Het is de oude valkuil van het doorvoeren van de ruimtelijke plannen (woningbouw) met de (OV) infrastructuur als sluitstuk. Wij willen snel een geïntegreerde planning, inclusief de investeringskant.

Woordvoerder: Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Politiek bedrijven zit me in het bloed, van 2003 tot 2012 op landelijk niveau als Kamerlid en sinds maart 2014 als volksvertegenwoordiger dichterbij huis: in mijn eigen stad, in ‘mijn’ Zoetermeer. In een leuk, gedreven, betrokken en deskundig fractieteam, met hulp van vele leden die ons inhoudelijk ondersteunen. Graag ga ik nog een raadsperiode door,

Meer over Margot Kraneveldt