Levendige winkelcentra

Levendige winkelcentra zijn voor de inwoners en wijken belangrijk. De gemeente zorgt er samen met de eigenaren en ondernemers voor dat deze levensvatbaar zijn. De PvdA zet in op een verdere verbetering van de verbinding tussen Stadshart en Dorpsstraat. Doel is om Dorpsstraat nog levendiger te maken.
  • Zoetermeer brengt het overschot aan winkelruimte in kaart en maakt het mogelijk dat deze op andere wijze benut kan worden door bijvoorbeeld kansen te bieden aan start ups. Dit onder andere door het creëren van bedrijfsruimtes met ‘groei-huren’ met daarnaast coaching voor deze nieuwe ondernemers.
  • De PvdA ziet toekomst in het nieuwe winkelen. Winkelen combineren met recreëren, cultuur beleven, uitgaan en ‘flaneren’. Nieuwe (grootschalige) initiatieven die daarop aansluiten zijn welkom, maar mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het Stadshart, Dorpsstraat en de wijkwinkelcentra.
  • De PvdA wil een gevarieerd aanbod aan winkels in Zoetermeer. Naast grote winkelketens ook gezellige kleine winkeltjes van lokale ondernemers.

Door corona heeft het nieuwe winkelen een enorme boost gekregen. De PvdA hoopt dat de inwoners van Zoetermeer vooral lokaal bestellen om onze eigen Zoetermeerse ondernemers te steunen.
Kijk op Facebook voor vraag aan aanbod uit onze stad bij Help de (kleinere) ondernemers Zoetermeer.

Woordvoerder: Sicco Louw

Sicco Louw

Sicco Louw

Hier sta ik voor: 1. Bestaanszekerheid voor iedereen 2. Samen leven, samen zorgen voor elkaar en de stad, betrokkenheid 3. Zoetermeer als fijne woon- en leefstad Het grootste ideaal van de PvdA is dat iedereen kans heeft op werk. Dat levert namelijk niet alleen inkomen op, maar ook een betekenis in deze maatschappij. En natuurlijk

Meer over Sicco Louw