Onderwijs

Kinderen zijn de toekomst. School biedt hen allemaal een plek om zich optimaal te ontwikkelen. Dat is niet alleen in het belang van onze kinderen, maar in het belang van ons allemaal. Ongelijke kansen leiden ertoe dat veel talent onbenut blijft. Goed onderwijs stelt je in staat je talent te ontwikkelen, te ontdekken wie je bent en wat je kan en je dromen waar te maken. Goed samenleven begint met leren met, van en over elkaar. Goed onderwijs maakt het verschil in het leven van mensen. Daarom vindt de PvdA investeringen in goed onderwijs en gelijke kansen essentieel. Goed onderwijs is voor iedereen beschikbaar. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt.
  • De PvdA streeft naar een bibliotheek op school op alle basisscholen in Zoetermeer, waardoor het lezen en de taalvaardigheid van alle kinderen wordt bevorderd.
  • We stimuleren initiatieven zoals de weekend- en zomerscholen en de Talentenacademie, zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.
  • Ook kinderen met extra ondersteuning hebben recht op een optimale ontwikkeling en thuisnabij onderwijs. De PvdA wil dat op termijn vrijwel alle mogelijke vormen van speciaal onderwijs in Zoetermeer aanwezig zijn, zodat alle kinderen in hun eigen stad naar school kunnen en niet onnodig thuiszitten.
  • Zoetermeer stimuleert onderwijsorganisaties om vooral MBO-opleidingen in de stad te huisvesten.

Woordvoerder: Susanne Bout

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van

Meer over Susanne Bout