Onderwijs

Kinderen zijn de toekomst. School biedt hen allemaal een plek om zich optimaal te ontwikkelen. Dat is niet alleen in het belang van onze kinderen, maar in het belang van ons allemaal. Ongelijke kansen leiden ertoe dat veel talent onbenut blijft. Goed onderwijs stelt je in staat je talent te ontwikkelen, te ontdekken wie je bent en wat je kan en je dromen waar te maken. Goed samenleven begint met leren met, van en over elkaar. Goed onderwijs maakt het verschil in het leven van mensen. Daarom vindt de PvdA investeringen in goed onderwijs en gelijke kansen essentieel. Goed onderwijs is voor iedereen beschikbaar. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt.
  • De PvdA streeft naar een bibliotheek op school op alle basisscholen in Zoetermeer, waardoor het lezen en de taalvaardigheid van alle kinderen wordt bevorderd.
  • We stimuleren initiatieven zoals de weekend- en zomerscholen en de Talentenacademie, zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.
  • Ook kinderen met extra ondersteuning hebben recht op een optimale ontwikkeling en thuisnabij onderwijs. De PvdA wil dat op termijn vrijwel alle mogelijke vormen van speciaal onderwijs in Zoetermeer aanwezig zijn, zodat alle kinderen in hun eigen stad naar school kunnen en niet onnodig thuiszitten.
  • Zoetermeer stimuleert onderwijsorganisaties om vooral MBO-opleidingen in de stad te huisvesten.

Woordvoerder: Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Sinds maart 2022 ben ik commissielid in de Zoetermeerse gemeenteraad. Als woordvoerder Cultuur (inclusief Evenementen) wil ik er met onze stadsgenoten voor gaan zorgen dat de Zoetermeerse cultuur weer echt op de kaart gezet wordt. Niet alleen in woorden, maar vooral in daden. Als theatermaker heb ik de afgelopen jaren gezien dat de sector niet

Meer over Yuri Nikerk