Sport

Zoetermeer heeft een rijk aanbod aan sport, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen. Dat maakt onze stad aantrekkelijk voor bewoners en bedrijven. Faciliteiten die al jaren worden gewaardeerd moeten we koesteren, maar ook nieuwe sportactiviteiten zijn welkom. Veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid staan voorop.
  • De PvdA wil dat de gemeente de besturen van sportverenigingen actief ondersteunt in het vinden en begeleiden van vrijwilligers en in het samenwerken met andere verenigingen en het jeugdsportfonds. Er komen door de gemeente betaalde verenigingsmanagers die verenigingen kunnen helpen bij het ‘runnen’ van hun organisaties.
  • In Zoetermeer moeten alle kinderen ongeacht het inkomen van de ouders mee kunnen doen aan sport. De gemeente bewaakt dit en werkt daarbij nauw samen met de scholen en clubs in Zoetermeer.
  • Zoetermeer zorgt ervoor dat er een voor iedereen betaalbaar zwembad met buitenbadfunctie in Zoetermeer terugkomt.
  • De gemeente zorgt voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en beweegruimte in de buurt voor kinderen. Hierbij hanteert de PvdA de Jantje Betonnorm: minimaal 3% van de openbare buitenruimte is bestemd voor buitenspelen en die wordt ook zo ingericht.

Woordvoerder: Sicco Louw

Sicco Louw

Sicco Louw

Hier sta ik voor: 1. Bestaanszekerheid voor iedereen 2. Samen leven, samen zorgen voor elkaar en de stad, betrokkenheid 3. Zoetermeer als fijne woon- en leefstad Het grootste ideaal van de PvdA is dat iedereen kans heeft op werk. Dat levert namelijk niet alleen inkomen op, maar ook een betekenis in deze maatschappij. En natuurlijk

Meer over Sicco Louw