Keek op de Week – Verlichting anno nu

Door Sicco Louw op 23 april 2018

Verlichting anno nu

Bas Heijne – publicist, columnist – doet mij vaak nadenken over huidige sociale en maatschappelijke thema’s. Niet alleen elke zaterdag in NRC Handelsblad, sinds kort ook met de documentaireserie ‘Onbehagen’‘ op dinsdags te zien bij de publieke omroep. In deze serie stelt hij de vraag of de Verlichtingsidealen hun langste tijd hebben gehad, of dat ze het waard zijn om voor te vechten. Hij en ik denken dat laatste. Bovendien denk ik dat weinig mensen problemen hebben met die idealen: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Toch lijken die idealen in onze huidige maatschappij in groot gevaar. Oorlogen zijn sinds 1945 niet uitgebannen, integendeel. Mensen staan nog steeds vaak tegenover elkaar, politici laten hun oren steeds meer hangen naar de vluchtige meningen van de grootste schreeuwers. Bas Heijne zoekt naar de oorzaak. Bekende termen als individualisme of te ver doorgeschoten kapitalisme komen in die zoektocht langs. Ik denk dat het moeilijk is er precies de vinger op te leggen, anders was dat waarschijnlijk lang geleden al gebeurd.

Als aankomend nieuw commissielid voor de PvdA Zoetermeer, probeer ik lokaal te kijken naar de invulling van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Dat zal ook een zoektocht zijn, zeker in een stad waar veel mensen gelukkig best tevreden zijn, maar niet alles koek en ei is. Met stille armoede, een groot gebrek aan vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties en verenigingen, en bij redelijk wat mensen het gevoel dat zij achtergesteld worden op anderen.

De generatie van mijn ouders hoopte en verwachtte dat hun kinderen het beter zouden krijgen. Logisch, met die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog nog scherp op het netvlies. Die verwachting is echter nooit meer anders geworden. Als we nog steeds denken dat onze kinderen het beter moeten en zullen krijgen dan wij, gaan we uit van een ongebreidelde groei. En groei van wat? Van meer geld verdienen? Van meer spullen kopen? Van meer technologische ontwikkelingen die mogelijk ook de oorzaak zijn dat mensen elkaar nu al minder vaak zien en spreken? Ik ben een optimist en dat blijf ik. Daarom wil ik die zoektocht ook doen. Weten wat de begrippen Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap de volgende generaties kunnen brengen. Minder oorlog, dat zou al wat zijn. En op lokaal niveau: minder (stille) armoede, opdat de kinderen uit die gezinnen het daadwerkelijk beter krijgen dan hun ouders.

Laat me weten hoe we lokaal invulling kunnen geven aan Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap ofwel, de Verlichting anno nu. Dan kom ik er graag een volgende keer op terug.

Sicco Louw

Sicco Louw

Hier sta ik voor: 1. Bestaanszekerheid voor iedereen 2. Samen leven, samen zorgen voor elkaar en de stad, betrokkenheid 3. Zoetermeer als fijne woon- en leefstad Het grootste ideaal van de PvdA is dat iedereen kans heeft op werk. Dat levert namelijk niet alleen inkomen op, maar ook een betekenis in deze maatschappij. En natuurlijk

Meer over Sicco Louw