Keek op de Week – Iedereen telt mee

Door Ramie Al Moukhaibar op 6 maart 2018

 

Iedereen telt mee

‘Iedereen telt mee’ is een motto dat in de loop der jaren door verschillende politieke partijen is geclaimd. Toch blijkt vaak dat op het moment dat er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, dat er wordt gekeken naar wat er politiek handig is en niet naar dit motto.

Het is ontzettend belangrijk om iedereen mee te laten tellen. Alleen dan kunnen we spreken van solidariteit en een maatschappelijke cohesie. In de loop der jaren heb ik polarisatie en racisme in veel facetten in het leven meegemaakt. Toch heeft de Partij van de Arbeid, in tegenstelling tot andere politieke partijen, volgehouden om iedereen binnen de Nederlandse maatschappij de kans te geven om zijn of haar leven tot een menswaardig bestaan om te toveren.

Weinig partijen zullen hun bestaan op het spel zetten om op te komen voor de zwakkeren in de maatschappij en het hardst opkomen voor mensen die nog geen stem hebben (asielzoekers). Toch heeft de Partij van de Arbeid ervoor gekozen om niet met alle winden mee te waaien en is de PvdA blijven knokken voor mensen die dit het hardst nodig hebben.

Iedereen telt mee, betekent ook dat iedereen mee moet doen. Veel jongeren en ouderen met een migrantenachtergrond stemmen niet; veel mensen die ik uit mijn achterban spreek stemmen nooit.

Volgens politicoloog Floris Vermeulen voelen veel jongeren zich niet vertegenwoordigd in de politiek en niet verbonden met de Nederlandse samenleving. Deze jongeren doen vaak hun best, maar worden door polariserende rechtse partijen overdreven neergezet als schurken of bevolkingsgroepen die geen onderdeel maken van de Nederlandse samenleving. Het vertrouwen in de politiek zijn ze kwijt, waardoor deze jongeren – maar ook ouderen – het nut niet inzien van hun stem en het uitbrengen daarvan.

De ouderen hebben naast het wantrouwen in de politiek ook nog angst. Nederlanders met een migrantenachtergrond komen vaak uit landen waarin de rechten van mensen en keuzevrijheid niet gerespecteerd worden. De tegenstanders van de grootste macht in zo’n land worden vaak gevangengenomen, gemarteld en verdwijnen vaak in massagraven.

Dit gruwelijke beeld dat volgens hen gekoppeld is aan politiek wil maar niet verdwijnen en daarom is de angst groot dat ze zichzelf of hun dierbaren verliezen door hun stem te laten horen. En aangezien mensen vaak met elkaar optrekken, zoals in buurthuizen, moskeeën, etc. kopiëren ze elkaars gedachten en gedrag. En daarom zullen er meer niet-stemmers dan stemmers zijn.

Het is aan de politieke partijen om de bovengenoemde redenen weg te nemen en het is aan hen om duidelijk te maken dat de stem van allochtone jongeren wel degelijk gehoord wordt. En dat ze zeker wel vertegenwoordigd worden in de politiek. Zo ook voor ouderen; wij leven in een democratische rechtsstaat en men heeft hier alle vrijheden (binnen de kaders van de wet).

Daarom roep ik iedereen op om een actieve rol te nemen in de maatschappij, waar politiek een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Zoals Mahatma Gandhi ooit heeft gezegd: “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”. En dit is de reden waarom ik al jaren lid ben van de Partij van de Arbeid. En daarom is het van essentieel belang dat iedereen actief mee blijft doen in de maatschappij om Nederland, en in het bijzonder Zoetermeer, nog sterker en meer solidair te maken. Deze hedendaagse uitdaging vergt veel offers. Wij moeten keuzes maken. In het belang van iedereen. ‘Ikke, ikke en de rest kan stikken’ is niet aan de orde.

Daarom heb ik er in 2017 voor gekozen om de mouwen op te stropen en samen met mijn PvdA-collega’s keihard aan de gang te gaan om voor onze medeburger die hulp nodig op te komen.

Alleen samen komen we er!

Ramie Al Moukhaibar

Ramie Al Moukhaibar

Mijn naam is Ramie Al Moukhaibar. Ik ben geboren en getogen in Irak en in 1998 naar Nederland gevlucht. Ik ben geboren in 1984 jaar, ik ben vader en echtgenoot, en sinds 2009 een ondernemer. Ik ben een voorstander van een multiculturele samenleving. Ik zie de diversiteit binnen onze Nederlandse samenleving eerder als een versterking

Meer over Ramie Al Moukhaibar