Voorkom fraude bij coronacompensatie zorgaanbieders

Door Susanne Bout op 8 mei 2020

Voorkom fraude bij corona-compensatie zorgaanbieders

Vanwege de coronacrisis is er een compensatieregeling voor zorgaanbieders ingesteld.
De zorg moet zoveel mogelijk doorgaan en faillissementen moeten worden voorkomen. Gemeenten moeten over de maanden maart, april en mei coulant omgaan met de verantwoording van de zorg en door blijven betalen, ook als er helemaal geen zorg geleverd kan worden. Fraude ligt ook hier op de loer, waarschuwt de journalistieke onderzoeksgroep Follow The Money*.

De PvdA Zoetermeer wil ook dat zorgaanbieders overeind blijven zodat zij straks, als alles weer een beetje normaal is, gewoon weer zorg kunnen leveren. De partij is blij dat er een ruimhartige compensatieregeling is, maar dan wel graag alleen voor bonafide zorgaanbieders.

“De PvdA vroeg al eerder aandacht voor mogelijk misbruik door georganiseerde criminaliteit van de Tozo-regeling voor ondernemers. In vervolg daarop willen we met betrekking tot de zorg ook niet dat zorgcowboys die over de ruggen van hun cliënten vette winsten maken of slechte of zelfs helemaal geen zorg leveren, wel uren en kosten declareren. Daar is ons belastinggeld niet voor bedoeld”, waarschuwt PvdA-raadslid Susanne Bout.

Het risico dat frauderende zorgaanbieders zich toegang weten te verschaffen tot deze compensatieregeling is reëel, vindt de PvdA. De gemeente Zoetermeer moet, net als bij de Tozo-regeling voor ondernemers, alert blijven om misbruik en fraude te voorkomen.

“Wij willen graag van het college weten hoe de gemeente Zoetermeer hiermee omgaat. Heeft de gemeente mogelijke zorgcowboys in het vizier, kan zij alle aanvragen goed controleren en welke maatregelen worden genomen om fraude te voorkomen?”, aldus Bout.

*Bron: https://www.ftm.nl/artikelen/handhavers-coronaregeling-zet-poorten-naar-zorgfraude-wijd-open

De PvdA-fractie heeft de volgende vragen voor het college:

  1. Wordt bij de toepassing van de zorg-compensatieregeling i.h.k.v. de coronacrisis gewaakt voor het risico dat malafide zorgaanbieders misbruik ervan kunnen maken? Neemt onze gemeente maatregelen om fraude te voorkomen?
  2. Welke opsporingscapaciteit heeft de gemeente op dit moment? Is er voldoende capaciteit bij de ambtenaren om hier alert en adequaat op te reageren? Worden cliënten, hun vertegenwoordigers en zorgaanbieders nog (digitaal of fysiek) bezocht of bevraagd en gecontroleerd? Gaat het administratieve onderzoek gewoon door?
  3. Wordt op de gemeentewebsite duidelijk gecommuniceerd over de maatregelen die onze  gemeente neemt om zorgfraude te voorkomen? Welke sanctiemaatregelen, die volgen als achteraf blijkt dat er misbruik heeft plaatsgevonden, heeft de gemeente tot haar beschikking?
  4. Is er in Zoetermeer in het recente verleden sprake geweest van zorgaanbieders die hebben gesjoemeld met declaraties, een ondeugdelijke verantwoording hebben ingediend, slechte zorg hebben geleverd of buitensporige winstpercentages hebben ingeboekt? Zo ja, worden deze extra gecontroleerd?
  5. Er zijn volgens Follow the Money gemeenten die bijvoorbeeld eerst tot maar 80% vergoeden van de extra kosten en achteraf de rest verrekenen, of zorgaanbieders met te hoge winstpercentages uitsluiten van compensatie, of een maximum stellen aan de omzetgroei t.o.v. vorig jaar. Neemt de gemeente Zoetermeer ook dergelijke voorzorgsmaatregelen?

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van

Meer over Susanne Bout