Blij met nieuwe stap naar cao Participatiewet

Door Margot Kraneveldt op 18 december 2017

De PvdA in Zoetermeer heeft bij de begrotingsbehandeling begin november met succes een motie ingediend, waarin het college werd opgeroepen zich bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hard te maken voor een cao voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen. De VNG besloot onlangs hierover in gesprek te gaan met het kabinet.

De Participatiewet is nu al bijna drie jaar van kracht, maar er zijn voor deze werknemers landelijk nog altijd geen behoorlijke arbeidsvoorwaarden geregeld, aldus de PvdA. En dat treft dus ook de Zoetermeerse medewerkers van de DSW.

“Als het gaat om belangrijke zaken als loon, reiskosten, verlof, scholing en vooral pensioen gaf de VNG tot nu toe niet thuis. Iedere werknemer in Nederland heeft echter recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, dus ook mensen met een arbeidsbeperking“, zegt fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “Onze wethouder Taco Kuiper heeft zich er samen met 29 andere wethouders zeer voor ingespannen om de VNG op andere gedachten te brengen. Dat is gelukt en daar zijn we heel blij mee”.

De PvdA steunt de FNV, die alle wethouders sociale zaken in Nederland via een brief had gevraagd hun steun uit te spreken voor arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het nieuwe beschutte werk en in de zogenoemde garantiebanen.

“Nu hebben meerdere PvdA-wethouders dat samen gedaan, en dan zie je toch dat er schot in komt. Je kunt dus als lokale PvdA wel degelijk iets landelijk in beweging zetten en dat is hartstikke mooi”, aldus Kraneveldt. “Maar we zijn er nog lang niet. Gemeenten zijn huiverig voor de financiële consequenties van een cao voor de Participatiewet. Nu gaat men eerst verkennen hoeveel geld er beschikbaar is. Maar de eerste stap is gezet en dat is goed nieuws voor de betrokken werknemers, ook in Zoetermeer!”.

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt