PvdA bezorgd over wegvallen subsidie kwetsbare leerlingen

Door Susanne Bout op 19 juli 2018

De PvdA Zoetermeer is geschrokken van berichten in de krant over het EU-subsidiepotje dat drie jaar voor het einde van het programma leeg is. Het gaat over het EU-subsidiepotje om kwetsbare leerlingen te begeleiden naar werk. In de pot zat 363 miljoen euro voor zeven jaar. Zo’n 175 praktijkscholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs konden subsidie aanvragen voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid, het zorgen voor eerlijke kansen en het begeleiden van kwetsbare leerlingen naar de arbeidsmarkt. 

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid zou tussen 2014 en 2020 het geld in drie rondes verdelen. Nu is het geld al op na de tweede ronde! Dat komt volgens staatssecretaris Tamara van Ark doordat meer scholen en instanties de weg naar de subsidiepot hebben gevonden en succesvol zijn geweest in de aanvraag. En op is op, aldus het ministerie.

Raadslid Susanne Bout: “De PvdA Zoetermeer maakt zich al jaren sterk in de gemeenteraad voor kinderen in het speciaal en passend onderwijs. Zij moeten na hun opleiding zeker zijn van een eerlijke kans en begeleiding naar passend werk.” Het gaat hier om een zeer kwetsbare groep jongeren, die lager geschoold zijn dan mbo1-niveau. Het worden assistenten in de garage, de supermarkt of een hoveniersbedrijf. Met de subsidie kunnen scholen de jongens en meisjes naar stage en werk begeleiden. “Door het plotseling wegvallen van de subsidie kan dat niet meer en dat baart ons zorgen”, aldus Bout. “De PvdA is benieuwd om hoeveel leerlingen het in Zoetermeer gaat, of het College hier oog voor heeft en aan een oplossing gaat werken.”

Daarom heeft de PvdA de volgende vragen aan het College gesteld:

  1. Kent u het bericht ‘EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’? https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/
  2. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel jongeren in onze Zoetermeer niet meer naar werk begeleid worden door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal Fonds -gelden (ESF)?
  3. Kunt u aangeven hoeveel fte, in de vorm van jobcoaches en stagebegeleiders, verloren gaan door het wegvallen van deze middelen?
  4. Deelt u de mening van de PvdA dat kwetsbare jongeren niet de dupe moge worden van gekissebis over centen? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te garanderen? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u een inschatting maken van de gevolgen voor de gemeente Zoetermeer door het wegvallen van deze begeleiding?
  6. Bent u met de PvdA van mening dat het zeer belangrijk is dat deze jongeren naar werk begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan?
  7. Is de gemeente bereid om via cofinanciering (opnieuw) bij te dragen aan de projecten voor werkbegeleiding?
  8. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom niet?
Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout