PvdA Zoetermeer op de bres voor wijkverpleegkundige

Door Margot Kraneveldt op 30 oktober 2017

Het nieuwe kabinet bezuinigt de komende jaren 100 miljoen euro op de wijkverpleging. Het idee dat ouderen met goede zorg langer in hun eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen komt hiermee onder druk te staan. De PvdA fractie heeft in het begrotingsdebat van maandag 30 oktober gevraagd naar wat dit gaat betekenen voor de wijkverpleegkundigen in Zoetermeer en hoe het college van burgemeester en wethouders deze bezuinigingen gaat opvangen.

Er wordt de komende jaren veel extra geld geïnvesteerd in liefdevolle zorg voor onze ouderen in de verpleeghuizen. Daar is de PvdA heel blij mee. Er zijn echter steeds meer ouderen die tot op hoge leeftijd thuis wonen. Daarom is er de afgelopen jaren extra geld uitgetrokken voor de wijkverpleging, maar dat gaat nu veranderen. Daar maakt de PvdA zich grote zorgen over.

“De wijkverpleging is een onmisbare schakel binnen het idee van zorg dichtbij en in de buurt. Ondanks dat wijkverpleegkundigen hun werk met hart en ziel doen, hebben ze vaak te weinig tijd voor alle ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Veel wijkverpleegkundigen gaan gebukt onder een te hoge werkdruk. Zij verdienen onze waardering en steun”, licht PvdA-raadslid Chantal Walther toe. “ Ouderen, zieken en
gehandicapten moeten de zekerheid hebben dat zij thuis gewoon goede zorg krijgen”.

Daarom verzoekt de Zoetermeerse PvdA-fractie het college om snel in beeld te brengen wat deze bezuiniging gaat betekenen voor Zoetermeer en hoe het college denkt deze bezuiniging op te kunnen vangen. “We hebben in heel Zoetermeer maar zes wijkverpleegkundigen, tesamen 3,7 fte, en die moeten heel Zoetermeer bedienen”, aldus Walther.
“Dat kan natuurlijk nooit voldoende zijn. Een nieuw college zou in een nieuw coalitieakkoord daarom extra op wijkverpleging moeten inzetten”.

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt