Verkiezingsprogramma 2022-2026
Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022-2026

“Levendig en kleurrijk Zoetermeer”

#SamenMakenWeDeStad

Ons verkiezingsprogramma als PDF downloaden? Klik op deze link.

Informatie over het afvalreferendum staat in paragraaf 5.3

 

Niet elke actuele ontwikkeling past in een verkiezingsprogramma.
Kun je een onderwerp niet vinden in ons verkiezingsprogramma?
Kijk dan eens bij onze standpunten en activiteiten. Ook na de verkiezingen.

Onze plannen voor:

1

Inleiding

Beste inwoner van Zoetermeer, De Partij van de Arbeid staat voor solidariteit, bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid. De PvdA in Zoetermeer brengt dit verkiezingsprogramma om twee redenen uit. Wij willen

Ons plan
2

Solidariteit – de basis voor een sociale samenleving

Mensen verschillen en dat maakt onze maatschappij levendig en kleurrijk. Wat niet zou mogen verschillen zijn de kansen die je in je leven krijgt. Nu spelen achtergrond, opleidingsniveau en de

Ons plan
3

Een passende woning is een grondrecht

Een eigen huis, een plek onder de zon… De PvdA wil dat iedereen in Zoetermeer de kans krijgt om met plezier in onze stad te wonen. In veilige, groene, gemengde

Ons plan
4

Goed werk en meer banen

De coronacrisis heeft voor veel Zoetermeerders duidelijk gemaakt hoe onzeker hun baan en inkomen is. De kwetsbare positie van zzp’ers en mensen met een flexibel arbeidscontract, de concurrentie op arbeidsvoorwaarden

Ons plan
5

Een duurzame en groene stad

Graag geven we aan onze kinderen een planeet door die schoon en groen en leefbaar is, voor mens en dier. Klimaatbeleid is geen geldverkwistende linkse hobby van naïeve wereldverbeteraars, het

Ons plan
6

Veilig verkeer en vervoer

Onze stad staat de komende decennia voor grote kansen en uitdagingen met betrekking tot verkeer en openbaar vervoer, de fiets en het lopen. Zoetermeer gaat binnenstedelijk groeien, dat is de

Ons plan
7

Goede zorg en een gezond leven

Welzijn, preventie, gezondheid en opgroeien in een veilige thuissituatie staan voor de PvdA centraal. We zijn ons ervan bewust dat leven in armoede een negatief effect kan hebben op de

Ons plan
8

Bestaanszekerheid begint bij goed onderwijs

Goed onderwijs en (om)scholing, als start voor ieder kind maar ook voor mensen op latere leeftijd, zijn cruciaal voor je toekomst en je perspectief op werk en dus bestaanszekerheid. De

Ons plan
9

Een gelukkige en onbezorgde jeugd

Ieder kind verdient een fijne jeugd, waarin je veel leert, veel plezier maakt en waar je droomt over wat je gaat doen als je ouder bent. Toch heeft niet ieder

Ons plan
10

Cultuur verdient meer waardering

Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, ontspant en biedt naast plezier ook stof tot nadenken. Zonder de bibliotheek, de muziekschool, de cultuur- en poppodia, zonder de musea en cultuureducatie is

Ons plan
11

Meer sport en bewegen

Sport is passie en nog heel veel meer. Elke week weer staan vele vrijwilligers van verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van sport in Zoetermeer mogelijk te

Ons plan
12

Veilige wijken en buurten

Inwoners van Zoetermeer willen zich in hun eigen huis, buurt en stad veilig voelen. Veiligheid kent vele aspecten: het gaat behalve over overlast, inbraken, overvallen en drugscriminaliteit, maar ook over

Ons plan
13

Investeren in de toekomst

De financiële stand van zaken in de gemeente Zoetermeer is niet rooskleurig. De meerjarenbegroting 2021-2025 vertoont jaarlijks een structureel tekort. Verreweg de voornaamste oorzaak is het oplopende tekort op de

Ons plan

Deel dit