Het Resultatendebat

Door Susanne Bout op 5 juni 2020

Het Resultatendebat

Drie keer per jaar zijn er jaarlijks terugkerende grote debatten in de politiek:

  • het Resultatendebat in mei/juni (evaluatie/terugblik op vorig jaar)
  • het Perspectievendebat in juni/juli (welke plannen zouden wij graag gerealiseerd zien in het volgende jaar?)
  • het Begrotingsdebat in november (hoe zien de plannen voor volgend jaar eruit en welke plannen uit het Perspectievendebat heeft het college van wethouders gehonoreerd?)

Deze week hadden we de raadsvergadering over de Jaarrekening van 2019, het Resultatendebat. De moeilijkheid zit ‘em in het feit dat je in vier minuten een heel jaar de revue wilt laten passeren. En dat kan natuurlijk niet, dus je moet altijd keuzes maken.

Voor het eerst sinds half maart waren (bijna) alle fracties in het Stadhuis om te vergaderen, maar wel coronaproof: fracties waren deels aanwezig, in de eigen fractiekamer, met voldoende afstand onderling. Een volledige bezetting gaat niet op deze manier, maar zo ging het goed, voor nu. En we vergaderden nog steeds digitaal, dus allemaal met onze laptop of tablet voor onze neus.

Er stond naast de Jaarrekening nog veel meer op het programma, dus het beloofde een lange avond te worden. Daarom startten we niet om 20.00 uur, maar om 19.00 uur.

Naast de nodige plichtplegingen (agendapunt 1 t/m 6) begonnen het debat met het onderwerp Gebiedsgerichte Ondersteuning: een andere manier van hulpverlening aan de Zoetermeerders, met maatschappelijke ondersteuning per wijk, meer duidelijkheid bij welke organisaties je terecht kunt, hulp wordt dichter bij huis aangeboden en er wordt ook nog geld bespaard. Maar wij vonden de invulling van de plannen niet goed en daarom hebben we daarover in mei al de noodklok geluid en we dienden een amendement in over cliëntondersteuning. Ook de amendementen van D66, GroenLinks en LHN hebben we van harte gesteund. We hebben er vertrouwen in dat de plannen zo minder slecht worden. Uiteindelijk hebben we daarom toch vóór de plannen gestemd.

De rest van agendapunt 7 en 8 gingen over de Gemeenschappelijke Regelingen: onze regionale samenwerkingsverbanden voor bijvoorbeeld Jeugdzorg, Bleizo en GGD.
Ook bij de Zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen dienden we vier amendementen in. Drie daarvan zijn aangenomen en de laatste (voor de GGD) konden we intrekken, omdat de wethouder een toezegging deed (ze beloofde het gevraagde uit te zullen voeren, daar was geen amendement meer voor nodig).

Daarna was eindelijk het Resultatendebat aan de beurt. Een heel jaar (2019 in dit geval natuurlijk) aan collegebeleid samenvatten en evalueren in vier minuten is weer gelukt! We waren het in 2019 niet eens met het voorgenomen beleid, maar het college heeft het beleid wel uitgevoerd zoals voorgenomen.

De Jaarrekening 2019 is daarom goedgekeurd, maar niet voordat we nog eens goed hebben verteld dat de PvdA nog steeds niet blij is met de bezuinigingen op armoedebeleid, de bezuinigingen op kinderen en de bezuinigingen op (culturele) voorzieningen. Ook de komende jaren zullen we tegen deze bezuinigingen blijven strijden.

Verder ging het onder andere over de woningbouw (die maar niet opschiet), een wethouder die niet kan zeggen hoeveel werkgelegenheid Bleizo oplevert voor Zoetermeer, het casino van Van der Valk (waar we nog steeds erg op tegen zijn) en het Actieplan Duurzaam & Groen (wat maar niet van de grond lijkt te komen). Verder viel er op de Jaarstukken niets te amenderen en hebben we ook geen moties ingediend. Dat doen we bij het Voorjaarsdebat wel weer.

Lees hier de inbeng van Susanne Bout over de Jaarstukken.

En tot slot sloten we de avond, om iets voor middernacht, af met een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’. Dat betekent dat we een motie hebben ingediend over een onderwerp wat eigenlijk helemaal niet op de agenda stond; in dit geval de Rapportages over het Sociaal Domein. Het college wil de informatie over het sociaal domein anders van vorm en frequentie (niet altijd meer op papier en minder dan drie keer per jaar) gaan sturen naar de gemeenteraad. Susanne heeft verzocht deze beslissing eerst nog eens goed te bespreken in de raad.

Eigenlijk hadden we afgelopen maandag dus een score van 6 uit 6 voor onze fractie, met steeds wisselende meerderheden! En met een goed gevoel over het Resultatendebat.

Amendement 2006-A – PvdA – Onafhankelijke cliëntondersteuningaangenomen (30 voor, 9 tegen)
Amendement 2006-I – PvdA – Personeelskosten Servicebureau Jeugdhulp Haaglandenaangenomen (unaniem)
Amendement 2006-J – PvdA – Huisvestingslasten Servicebureau Jeugdhulp Haaglandenaangenomen (unaniem)
Amendement 2006-K – PvdA – Overname en implementatie aanbevelingen rkc-rapport Leidschendam-Voorburg e.a. inzake energiebesparingsplicht bedrijvenaangenomen (unaniem)
Amendement 2006-O – PvdA – Informatie over COVID-19ingetrokken wegens toezegging wethouder
Motie 2006-07 – PvdA – Wijzig de rapportage sociaal domein voorlopig nietaangenomen (30 voor, 9 tegen)

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van

Meer over Susanne Bout